กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparent Accessment: OIT)

This site is registered on wpml.org as a development site.